Для опублікування статті у науковому журналі «Публічне управління і адміністрування в Україні» (Категорія «Б») Випуск 26/2021 необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу editor@pag-journal.iei.od.ua не пізніше 3 грудня 2021 року статтю, оформлену згідно вимог.

Редакційна колегія журналу здійснює внутрішнє рецензування та перевірку на плагіат всіх статей, що надходять до неї. Рецензування статті може тривати декілька днів.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 1000 гривень (до 10 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Розсилка друкованих примірників журналу відбудеться 4 лютого 2022 року.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, Іванов_реферат, Іванов_квитанція.

Вимоги до публікацій