Випуск 14/2019

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Бойко О.П.
ТЕРМІН «ОКРУГ» У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Місюкевич Л.О.
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ

Яровой Т.С.
РОЛЬ ЛОБІЗМУ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: БУРЕМНІ ДЕВ’ЯНОСТІ, АБО «ПЕРША ДЕСЯТИРІЧКА»

 

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Барановський М.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУІВ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Безена І.М.
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: РЕГІОНАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Brychko A.M.
IMPROVING PUBLIC MANAGEMENT AS ONE OF THE WAYS OF REFORM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Галунець Н.І., Сандул Є.С., Бичков В.А.
ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Дурман М.О.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Дурман О.Л.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Клюцевський В.І.
ПРОЯВИ УПРАВЛІНСЬКИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Коваленко О.О.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В МЕЖАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Леоненко Н.А.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕЖАХ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Самойленко Т.Г.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Хмиров І.М.
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ

 

СЕКЦІЯ 3 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

Матвєєв П.М., Мосумова Айнура Кярам Кізі
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

СЕКЦІЯ 4 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

 

Домарацький М.Б.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ ОБ’ЄКТІВ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Козаченко Ю.П.
РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Кривошей В.М.
ЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Серьогіна Н.О.
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ СКЛАДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Волотко Е.В.
ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ