Випуск 11/2019

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Гута С.С.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ, ЗУМОВЛЕНІ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИМИ ЧИННИКАМИ: ПІДХОДИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Кравчук О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чирва Г.М.
КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Чиркова Н.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТИ ЯК ФЕНОМЕНА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Шишак A.O.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ У ПЕРЕДВИБОРНИХ ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У 2019 РОЦІ

 

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Гаврилюк А.М.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: МІЖ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИМИ ЦІННОСТЯМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ ВИКЛИКАМИ

Грень Л.М.
НОРМИ Й ЦІННОСТІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЯК СКЛАДНИКИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ НАУКИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

Dinets A.V., Lazebna I.V.
FINANCING ISSUES FOR HEALTH CARE OF UKRAINE

Житник О.М., Гриценко А.А.
СТРАТЕГІЧНІ ШОКИ («BLACK SWANS») У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Ковтун Г.І., Линник С.О.
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ (ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

Kostiuk T.О.
INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN TERMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Крилова І.І.
НЕВІДВОРОТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЯК ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Лаврук О.В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ У ТВАРИННИЦТВІ

Леоненко Н.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Любчук О.К., Ярченко Ю.В.
МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТИННОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ТУРИЗМУ

Марухленко О.В.
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Марушева О.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ:
СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ

Науменко А.О.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Ніколаєва М.В., Дергачов Є.В.
АКТИВНІСТЬ ВИБОРЦІВ ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК РІВНЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Нікіфорова Л.О., Азарова А.О., Ткачук Л.М., Шиян А.А., Хошаба О.М.
УПРАВЛІННЯ СТРАТИФІКАЦІЄЮ СУСПІЛЬСТВА ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Панасенко Є.О.
МОДЕЛІ СПІВІСНУВАННЯ МОВ У МЕЖАХ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Плотка Л.В.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Подп’ятнікова А.Я.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТИВНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Рубан А.В.
ФОРМУВАННЯ ДІЄВИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 

СЕКЦІЯ 3 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

Малекі О.А.
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МІСЦЕВОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Махначова Н.М.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ НА ОСНОВІ СМАРТ-КРИТЕРІЇВ

Павлюк В.В.
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА МІСЦЕВИХ ГРОМАД: «ПОСЕЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО»

 

СЕКЦІЯ 4 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

 

Бойко В.С.
РЕАЛІЇ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ ОСОБАМ НАЧАЛЬНИЦЬКОГО Й РЯДОВОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У РЕГІО НАХ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР КОРУПЦІЇ ТА ВИСОКОГО РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Кізян Р.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЙ СИСТЕМИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кукін І.В.
БАЗОВІ СКЛАДНИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Мохова Ю.Л., Лях А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ДЕРЖАВИ: ІНОЗЕМНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Пташка С.Д., Кулешов О.П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ВІЙСЬКОВИМИ НАРЯДАМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС УЧАСТІ У ВІДНОВЛЕННІ ПРАВОПОРЯДКУ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Торічний В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Фараджов Ш.Я.
ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ